KyR raut - přivítání nových studentů programu Kybernetika a robotika

Katedra kybernetiky, katedra řídicí techniky a katedra měření uspořádaly přivítání nových studentů programu Kybernetika a robotika, které se uskutečnilo 26. 9. 2013 pod názvem KyR raut. Studenty přivítal děkan prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. a zástupci jednotlivých kateder. Poté jim byly prezentovány možnosti, které mají v rámci mimoškolních aktivit (eClub. Kariérní centrum atp.). Stávající studenti programu s nováčky besedovali o jak dalších možnostech zapojení se do školního života, tak o zcela praktických otázkách a problémech, které naši noví studenti řeší.

Na závěr celé akce bylo pro všechny zúčastněné přichystáno malé občerstvení a pro nové studenty i malý dárek jako připomínka vstupu do další důležité životní etapy.

Za obsah odpovídá: