Mimořádný termín přijímacího řízení do doktorského studia

V souladu s "Řádem přijímacího řízení ČVUT, Přílohou č. 2 ke Statutu ČVUT v Praze" pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu P2612 "Elektrotechnika a informatika" vyhlásil děkan Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze mimořádný termín výběrového řízení pro další zájemce o studium v DSP pro akademický rok 2013/2014 s nástupem do studia od 1. října 2013, pro studijní obor "Elektrické stroje, přístroje a pohony", na rámcové téma "Elektrické pohony pro robotické systémy s robustním řízením". Výběrové řízení se bude konat dne 9. září 2013, od 10 hodin, v místnosti T2:B3-246, na katedře elektrických pohonů a trakce FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

V Praze 2. 8. 2013

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

Za obsah odpovídá: