Mimořádný termín přijímacího řízení do bakalářských studijních programů EEM, KME, STM a OES - přihlášky do 31. 8. 2013

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2013/2014 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Termín ukončení přijímání přihlášek (viz Směrnice) 31. 8. 2013
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia 9. 9. 2013
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 17. 9. 2013
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději do 17. 9. 2013

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana s výjimkou výše uvedených termínů.

V Praze 1. 7. 2013

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Za obsah odpovídá: