Nejlepší vysoké školy v České republice - anketa Hospodářských novin

Příloha deníku Hospodářské noviny (HN, čtvrtek 24. ledna 2013) "Nejlepší vysoké školy" již pošesté přinesla srovnání 64 fakult ČR v osmi oborech. Obor elektrotechnika nebyl hodnocen. Metodika, podle níž redakce HN jednotlivé vysoké školy hodnotila, nebyla zveřejněna. HN hodnotily podle čtyř kritérií - světovosti školy, zájmu uchazečů o školu, existence vlastního průzkum absolventů školy a výsledků vědy a výzkumu.

V oboru "informatika" se FEL umístila z dvanácti hodnocených vysokých škol na čtvrtém místě (loni na 3-4. místě). Zvítězila Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, podrobnosti jsou patrné na oskenované tabulce.

Domnívám se, že v kategorii "věda" je FEL hodnocena nespravedlivě.

Je to patrné ze srovnání s hodnocením RVVI, které je založeno na objektivních datech.

FEL zaslala HN vyplněný dotazník, který se však týkal pouze kategorií "světovost", "zájem" a "průzkum absolventů".

Obrátil jsem se na vedení Hospodářských novin se žádostí o informaci, jaká je "metodika HN" při uvedeném hodnocení a na jakých datech bylo hodnocení založeno.

FakultaHodnocení HNHodnocení RVVI*
MFF UK9148 959
FIT VUT Brno10,59 558
FI MU Brno1211 093
FEL ČVUT5,569 086
FAI Zlín10,59 816
PEF ČZU Praha2,57 067
FAV ZCU Plzeň5,523 324
FEI UP Pardubice6,52 458
FIS VŠE Praha5,55 243
FIT ČVUT62 247
FMI TU Liberec2,58 050
FIM Hradec Králové2,52 836

* Body po korekci, zdroj: Hodnocení VaVaI - 2012 - Výzkumné organizace - 4. etapa, http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650812.

Za obsah odpovídá: