Pro studenty již otevřeno …

Jak bylo nedávno - při slavnostním otevření Studovny na FEL - slíbeno, byla v první pracovní (studijní) den, 2. ledna roku 2013, otevřena Studovna k alespoň studijnímu provozu. Výkonný provoz s obsluhou a občerstvením se chystá už, už zahájit …, ale již nyní a během dne mnozí studenti využili možnosti posadit se na chvíli v příjemném interiéru stále ještě vonícím novotou.

Kromě slibu otevření jsme splnili i další malý slib - v interiéru Studovny jsou instalovány fotografie z fotosoutěže na téma Život na FEL. Co nejdříve bude totiž vyhlášena další fotosoutěž pro studenty i zaměstnance FEL, aby v dostatečném předstihu vznikla zásoba fotografií pro další kalendář, nebo dokonce i pro samostatnou autorskou výstavu v prostorách Studovny.

Fotografie ze slavnostního otevření rekonstruované studovny

Za obsah odpovídá: