Noví vedoucí kateder kybernetiky a počítačů

Na základě výběrového řízení jsem jmenoval vedoucím katedry kybernetiky s účinností od 1.7.2013 doc. Dr. Ing. Jana Kybice a současně jsem ho ke stejnému datu odvolal z funkce proděkana. Vedoucím katedry počítačů jsem jmenoval s účinností od 1.9. 2013 doc. Ing. Filipa Železného, Ph.D.

Dosavadním vedoucím obou kateder jsem poděkoval za jejich vynikající práci a těm nastupujícím přeji mnoho zdaru. Věřím, že dosavadní vedoucí i další zkušení pracovníci pomohou novým mladým vedoucím k rychlému zapracování do náročných fukcí. Od nových vedoucích očekávám prohloubení spolupráce mezi těmito dvěma katedrami i v rámci celé FEL.

Za obsah odpovídá: