Studentské audiovizuální projekty

V pondělí, dne 7. ledna, se v prostorách Institutu intermédií FEL konala přehlídka studentských zápočtových audiovizuálních projektů. Studenti je připravili v rámci předmětu Základy studiové techniky přednášeném na FEL na katedře radioelektroniky.

Představilo se 15 studentských prací, jedno- až tříčlenných autorských týmů. Studenti prezentovali většinou projekty připravené podle vlastního scénáře, ve kterých měli ukázat, že si osvojili základní znalosti používané při výrobě televizního nebo rozhlasového pořadu. Studenti prokázali, že umí nejen obraz i zvuk správně nasnímat, aplikovat příslušní efekty či animace, ale že umí scénu i správně nasvětlit a připravit zajímavé kompozice a scénář. Krátkými vstupy také studenti přiblížili způsob a technologie zpracování a odpovídali na dotazy z publika. Z předvedených prací i z diskuse bylo znát, že se studenti svých zadání zhostili se vší vážností, ale i s chutí a originalitou.

Protože přehlídka prací měla kromě zápočtového i soutěžní charakter, došlo na závěr k jejímu vyhodnocení. 3. místo získala práce studenta Lukáše Smoláka s názvem Výroba broušeného skla, 2. místo práce studentů Davida Innemana a Bohuslava Grubera s názvem FEL Heroes a 1. místo práce studentů Petra Fabiána a Jana Tačíka s názvem Turbo.

Všichni ocenění byli odměněni drobnými cenami.

Za obsah odpovídá: