Promoce v červnu

Blahopřejeme všem úspěšným absolventům magisterského studia. Promoce se uskuteční v Betlémské kapli ve dnech 26. a 27. června 2013.

Jistě uvítáte následující opatření a doporučení děkana, přijatá v zájmu zajištění slavnostního a důstojného rázu této významné životní události:

  • do sálu nebudou v žádném případě uváděni pozdní příchozí, prosíme tedy o dochvilnost

Absolventy prosíme, aby se dostavili do Betlémské kaple ve společenském oděvu nejpozději hodinu před začátkem své promoce. Pokud se promoce nezúčastníte, oznamte s předstihem tuto skutečnost své studijní referentce.

Rozpis promocí

Za obsah odpovídá: