Pátý ročník robotí soutěže se blíží do finále

Oblíbená studentská Robosoutěž letos oslaví 5. rok svého trvání. Finálový zápas robotů, které studenti postavili ze stavebnice Lego Mindstorms, se uskuteční 16. prosince od 15.00 hodin v budově Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí.

V pondělí dne 16. prosince se koná již 5. ročník velmi úspěšné ROBOSOUTĚŽE 2013. Jedná se o finálovou soutěž robotů LEGO Mindstorms v rámci předmětu Roboti bakalářského programu Kybernetika a robotika, kterou pořádají katedra řídicí techniky, katedra kybernetiky a katedra měření, a to od 15.00 hod v Zengerově posluchárně budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí.

V letošním roce studenti řeší úlohu "Sbírání míčků". Úkolem je sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu samostatně bez jakékoliv další pomoci (ovládání robota pomocí hlasu, bluetooth či jiných komunikačních kanálů) přesunul do vyznačeného "skladu. co nejvíce barevných míčků předem určené barvy, které jsou volně rozmístěny na soutěžní ploše. Soutěž bude organizována jako vzájemný zápas dvou robotů na symetricky rozděleném hracím plánu. O vítězství rozhoduje počet získaných bodů, přičemž soutěžící mohou mimo jiné získat body i za to, že dopraví nesprávně barevný míček do soupeřova skladu.

Organizátor soutěže Ing. Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky k letošnímu zadání úlohy říká: "Naším cílem bylo vymyslet pro studenty takou úlohu, která by je nejen bavila, ale která by byla také edukativní a divácky atraktivní. Z tohoto důvodu jsme zvolili sbírání a barevné rozlišování míčků jednotlivých soutěžních družstev. Samotná technická realizace a herní strategie je pak plně v režii studentů. Jsem velice mile překvapen, kolik zajímavých přístupů k řešení studenti vymysleli a také mě nesmírně těší stále narůstající zájem o Robosoutěž."

Soutěž je veřejná a jsou na ní zváni příbuzní, spolužáci a přátelé soutěžících a všichni zájemci o mobilní roboty a o studentské soutěže. Vítáni jsou také zástupci médií.

Více informací lze nalézt na webových stránkách www.robosoutez.cz.

Za obsah odpovídá: