Roboti z kateder řídicí techniky a kybernetiky vyrazili propagovat studijní program Kybernetika a robotika

V minulých dnech vyrazili Lego roboti a náš robotický tým ve složení Martin Hlinovský, Martin Samek, Filip Kirschner, Libuše Petržílková a Pavel Otta pobavit a seznámit s elektrotechnickou fakultou ČVUT a studijním programem Kybernetika a robotika návštěvníky několika výstavních akcí.

První "robotickou zastávkou" byla pro jarní povodně přeložená Muzejní noc 2013, která se konala 14. září. Zájem návštěvníků Národního technického muzea byl obrovský, tu a tam dokonce museli roboti čelit nájezdům poznání chtivých dětí. Na této akci se návštěvníci mohli seznámit nejen s Lego roboty , které prezentovala katedra řídicí techniky, ale mohli si vyzkoušet i rozpoznávání obličeje, které prezentovala katedra kybernetiky. Jen o několik dní později, ve středu 18. 9., se za nevlídného deštivého počasí roboti představili návštěvníkům Vědeckého jarmarku na Vítězném náměstí v Dejvicích. Na obou akcích Lego robotům dělal společnost humanoidní robot Asterix, který se zaměřuje na rozvoj vztahů mezi lidmi a roboty.

Do třetice Lego roboti zavítali na prestižní evropskou soutěž mladých vědců EUCYS 2013, která je iniciativou Evropské komise. Pořadatelství letošního jubilejní 25. ročníku se chopila Akademie věd České republiky. Ve dnech 20.-25. 9. 2013 mohli soutěžící z více než dvaceti zemí spolu s návštěvníky Public zóny na Holešovickém výstavišti vidět zajímavá konstrukční řešení z jednotlivých ročníků Robosoutěže a projet se na vozítku Segway. Anglický rozhovor se zástupcem FEL, Ing. Martinem Samkem, který na soutěži prezentoval roboty v pondělí 23. 9. 2013 naleznete na http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/fighting-fear-of-science-key-to-stopping-sci-tech-brain-drain.

Ještě mezi tím se roboti zvládli zajet podívat za studenty středních škol v Jičíně a Pardubicích, a to v rámci projektu Junior Akademie ČVUT. Semináře vedl Martin Hlinovský a na místě mu pomáhali Lenka Caletková a Filip Kirschner.

Za realizaci prezentací patří poděkování Lego robotickému týmu, zástupcům studijního programu Kybernetika a robotika a Oddělení vnějších vztahů Rektorátu ČVUT, zejména pak Lence Kubešové Zápotocké.

Za obsah odpovídá: