10. jubilejní výstava Semestrale X zahájena

V úterý 15. října byla slavnostně otevřena 10. jubilejní výstava Semestrale X ku příležitosti pátého výročí existence Katedry počítačové grafiky a interakce na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Během tohoto relativně krátkého období se z této katedry stalo ve svém oboru jedno z nejvýznamnějších pracovišť v ČR, které je partnerem řady obdobných pracovišť v zahraničí.

Svými aktivitami katedra pokrývá oblasti počítačové grafiky, virtuální reality, uživatelských rozhraní, počítačové animace a hudby, a to na poli výuky i výzkumu.

Cílem výstavy je prezentace studentských prací v oblasti výtvarně orientovaných předmětů a jubilejní výstava pak navíc představuje nejúspěšnější práce za posledních 5 let.

Během slavnostního otevření výstavy si mohli návštěvníci navíc prohlédnout i několik exponátů vytvořených v rámci výuky nebo výzkumných projektů.

Výstava je umístěna ve skleněné dvoraně mezi budovami A a B ČVUT, Karlovo náměstí 13 a je možné ji shlédnout každý všední den do 21. listopadu.

Za obsah odpovídá: