Pokročilé senzory - další centrum kompetence TAČR na FEL

Ve druhé soutěži Center kompetence TAČR bylo ze zúčastněných 141 projektů vybráno 11 projektů k financování. Mezi nimi byl i jediný úspěšný projekt řízený pražskou univerzitou, centrum TE02000202 "Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat".

Šestiletý projekt vedený doc. Platilem má objem 180 mil korun a integruje týmy kateder měření a elektromagnetického pole a externí účastníky ze Západočeské univerzity v Plzni, Vysokého učení technického v Brně a firem AŽD Praha, s.r.o., Honeywell International s.r.o., LESIKAR, a.s., Safibra, s.r.o. a SQS Vláknová optika a.s.

Za obsah odpovídá: