Představitelé elektrotechnických a informatických fakult se setkali s kapitány elektrotechnického a informatického průmyslu

V úterý 12. 11. se z iniciativy děkana FEL ČVUT, prof. P. Ripky, a za organizačního přispění firem 2N Telekomunikace a. s. a United Software, a. s. konalo "setkání kapitánů elektrotechnického a informatického průmyslu s děkany elektrotechnických a informatických fakult". Hostitelem letošní akce byla firma 2N Telekomunikace a. s., a proto se celodenní setkání uskutečnilo v zasedacím sále sídla této společnosti v Praze 4 - Modřanech.

Ve výčtu průmyslových firem a institucí se na letošním setkání objevily kromě již uvedených organizátorů také společnosti ABB, AT&T GNS ČR, AutoCont CZ, Cisco Systems ČR, ČKD Elektrotechnika, Dinasys, Eaton, ElA - Českomoravská elektrotechnická asociace, Česká manažerská asociace, ELKO Holešov, IBA group, IBM ČR, ICT unie, Microsoft ČR, PRE-Distribuce, Rockwell Automation Praha, Siemens, Tesla, Škoda Electric a ZPA Smart Energy. Akademickou půdu zde reprezentovaly FEL ČVUT, FIT ČVUT, FEKT VUT Brno, FIT VUT Brno, FI MU Brno a TU Liberec. Setkání skutečně proběhlo na nejvyšší úrovni: zúčastnila se 1 děkanka, 4 děkani, 7 proděkanů, 20 ředitelů a 28 dalších firemních účastníků.

Po uvítání účastníků organizátory setkání a po jejich stručném představení podal generální ředitel společnosti Siemens, Ing. E. Palíšek, bližší informace o letošním, již 16. ročníku Ceny Siemens. Dále Ing. P. Kuchař přiblížil Cenu ICTunie o nejlepší diplomovou práci. Následovaly dva panely - "Spolupráce fakult s firmami v oblasti výzkumu a vývoje" a panel "Jaké absolventy firmy očekávají a co pro to fakulty i firmy mohou udělat". Na neformální půdě probíhající setkání pokračovalo až do odpoledních hodin a zazněla zde řada podnětných připomínek a názorů.

Doufáme, že toto první setkání, na kterém si účastníci především tříbili názory, vyústí v pravidelný dialog mezi průmyslovými a akademickými partnery. Fakulta elektrotechnická ČVUT, coby jeden z organizátorů tohoto setkání, se tak praktickými kroky zasazuje o to, aby po léta slýchávané klišé o nutnosti propojení výuky a praxe došlo efektivního naplnění.

Za obsah odpovídá: