Fotografická soutěž - Život a věda na FEL

Oddělení vnějších vztahů FEL vyhlašuje fotografickou soutěž za účelem získání fotografií do stolního kalendáře na kalendářní rok 2014.

Téma soutěže: "Život a věda na FEL".

Celkový počet vybraných fotografií bude cca 55. Účastí v této fotografické soutěži autor automaticky poskytuje svá autorská práva Fakultě elektrotechnické (FEL) k těm fotografickým dílům i jejich originálům, které v soutěži vydává za svá díla. Při užití těchto fotografií FEL zveřejní jména jejich autorů.

Děkan FEL se rozhodl každou vybranou a v kalendáři použitou fotografii ohodnotit odměnou 500 Kč. Soutěž je otevřena všem studentům a zaměstnancům FEL.

Podmínky pro odevzdání fotografií jsou identické s podmínkami pro odevzdání semestrálního projektu v předmětu A7B33DIF - Zpracování digitální fotografie až na následující body:

Práce odevzdávejte přes aplikaci FILESENDER

  • jako "příjemce" vyplňte pr@fel.cvut.cz,
  • pole "předmět" vyplňte povinně ve tvaru [fotosoutezFEL_2013-UID-osobnicislo]*),
  • zpráva pro příjemce je volitelný parametr,
  • datum expirace volte jako nejvyšší možné.

*) pozn.: Své UID (přihlašovací jméno) a osobní číslo naleznete kupř. na stránce usermap.cvut.cz, strukturu pole "předmět" vyžadujeme opravdu takovou, že začíná, resp. končí levou, resp. pravou hranatou závorkou.

Datum pořízení fotografií musí spadat do kalendářního roku 2013 (tzn., že fotografie může být pořízena před vyhlášením této soutěže, ale nesmí být pořízena před 1. lednem 2013).

Na rozdíl od projektu předmětu A7B33DIF je zmírněn požadavek na počet fotografií z "10 ks" na "maximálně 10 ks".

Své práce odevzdávejte v rozmezí 1. až 31. 7. 2013 (i FELfest, přijímací zkoušky, zápisy, … konané v červnu jsou součástí života na FEL, neradi bychom Vás připravili o tyto inspirující momenty v životě fakulty).

Dobré světlo přeje oddělení vnějších vztahů.

Za obsah odpovídá: