Stipendia BARIÉRY pro ak. rok 2013/2014 pro zdravotně handicapované studenty

Rada Konta BARIÉRY na svém zasedání ve středu 26. června rozhodla o vypsání Stipendia bariéry pro školní rok 2013/2014. Fond Stipendium BARIÉRY je určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Středoškolákům (od druhého ročníku studia) a vysokoškolákům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 korun na jejich konto. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem.

Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2013, přihláška a více informací naleznete na http://www.kontobariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Stipendium.aspx.

Za obsah odpovídá: