Informace pro studenty, kteří splňují podmínky pro motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol pro akademický rok 2013/2014

Vyzývám všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia na FEL, kteří vyhověli příslušným podmínkám stanoveným děkanem FEL, aby o toto stipendium písemně požádali nejpozději do 31. října 2013. Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdejte do uvedeného data své studijní referentce.

Motivační studium bude po prověření žádosti vyplaceno do konce roku 2013 všem řádně studujícím studentům, kteří podmínky pro jeho přiznání splnili.

Praha 2.října 2013

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: