Studijní program Otevřená informatika na ČVUT nabízí nadaným studentům a studentkám stipendium ve výši padesát tisíc korun

Studijní program Otevřená informatika na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze dlouhodobě podporuje nadané studentky speciálním stipendiem, které uděluje a sponzoruje rada programu. V novém akademickém roce 2013/14 vzniká obdobná příležitost také pro nadané studenty. Zájemcům o studium Otevřené informatiky poskytne stipendium firma Avast Software, s.r.o.

Otevřená informatika je výzkumně orientovaný výukový studijní program Fakulty elektrotechnické ČVUT, jehož cílem je zpřístupnit kvalitní informatické vzdělání mladým lidem a vychovávat z nich špičkové absolventy ve vybraných oblastech informatiky. Program klade důraz na znalostní interdisciplinaritu a schopnost nejen týmové, ale i mezioborové spolupráce při řešení problémů.

Výuku v moderních, dynamických oborech (počítačové vědy, umělá inteligence, počítačové vidění, grafika, softwarové inženýrství, vestavěné systémy) vede tým odborníků s bohatými mezinárodními zkušenostmi. V oblasti informatiky má Fakulta elektrotechnická vynikající mezinárodní renomé jak na poli vědecko-výzkumné činnosti, tak i ve spolupráci s průmyslovou oblastí (např. Microsoft, Google, Toyota, IBM, NASA a mnoho dalších).

Velkou výhodou je pro studenty vysoká volitelnost při tvorbě svého znalostního profilu, koncept minor specializací, široká nabídka předmětů odpovídajících standardům GRE-Computer Science, spolupráce se zahraničními univerzitami a také možnost zapojení do výzkumných týmů.

Stejně jako v předchozích letech udělí rada programu stipendium třem studentkám a letos poprvé také třem studentům, kteří nastoupí v roce 2013 ke studiu bakalářského programu Otevřená informatika na Fakultu elektrotechnickou ČVUT a dosáhnou nejlepšího výsledku v testu SCIO z matematiky v období od 1. 10. 2012 do 1. 4. 2013.

Stipendium ve výši 50 000 Kč bude vyplaceno v průběhu 1. a 2. semestru bakalářského studia. O stipendium není třeba žádat, výběr zahrne všechny uchazeče, kteří v materiálech k přihlášce ke studiu doloží výsledek národní srovnávací zkoušky (SCIO) z matematiky.

"Jsme rádi, že se firma AVAST zajímá o Otevřenou informatiku a má zájem podporovat ty nejlepší studenty na programu, který je sám o sobě výběrový a přijímá do prvního ročníku jen 150 studentů," říká prof. Michal Pěchouček, garant programu Otevřená informatika.

Více informací o motivačních programech pro studenty Otevřené informatiky naleznete na http://informatika.fel.cvut.cz/pro-studenty/stipendia.

Za obsah odpovídá: