Karel Čemus získal stipendium organizace Upsilon Pi Epsilon

PhD student Karel Čemus (obor Informatika a výpočetní technika) se stal jedním z méně než třiceti studentů z celého světa, jimž bylo uděleno stipendium organizace Upsilon Pi Epsilon. Získání stipendia je výjimečným oceněním jeho dosavadní práce a studijních výsledků.

Organizace UPE sdružuje výzkumníky a nejlepší studenty v oboru počítačových a informačních technologií. Organizace mimo jiné členem (ACHS), a má také podporu podporu ACM i IEEE, dále pak i ACM-ICPC.

Každý rok UPE oceňuje malý počet studentů za mimořádné výsledky právě udělením motivačních stipendií. Česká pobočka UPE byla na FEL ČVUT založena v lednu 2013.

Oficiální stránky UPE http://upe.acm.org/chapters.html.

Seznam všech stipendistů pro rok 2013 můžete nalézt na adrese http://upe.acm.org/documents/NewsBrief-2013%20Scholarships.pdf.

Za obsah odpovídá: