Světelné panely na budovách FEL

Na budovách FEL, a to jak na budově v Dejvicích, tak na budově na Karlově náměstí, byly nainstalovány světelné panely s oznámením termínu Dne otevřených dveří.

Protože instalace panelů musela být realizována se souhlasem rektorátu ČVUT, a také v součinnosti s Fakultou strojní, obsahuje informace o konání DOD také termín téže akce na FS (6. února).

Světelné panely jsou instalovány dočasně. Jejich demontáž bude provedena po ukončení DOD, dne 8. února. Jedná se tedy o "zkušební provoz", ve výhledu je instalace většího světelného panelu na střeše budovy FEL v Dejvicích. To však musí projít náročnějším schvalovacím a přípravným řízením, zahrnujícím jak technická, tak ekonomická i administrativní hlediska.

Za obsah odpovídá: