Dohoda mezi FEL a Technionem podepsána

Děkan Elektrotechnické falulty ČVUT podepsal dohodu o studentských výměnách s prof. Peretz Lavie, presidentem Technion - Israel Institute of Technology a s prof. Adamem Schwartzem, děkanem Faculty of Electrical Engineering na Technion. FEL je první a zatím jedinou českou fakultou, která takové dohody dosáhla. Studentské výměny mezi FEL a FEE tedy mohou začít.

Čeští studenti nebudou na Technion FEE platit školné. Technion je prestižní izraelská technická univerzita v Haifě, momentálně zaměstnává 4 nositele Nobelovy ceny a v různých univerzitních žebříčcích se pohybuje od 80. do 200. místa. ČVUT se pohybuje kolem 500. místa, v tomto ohledu je za UK druhou nejlepší českou universitou.

Podrobnosti o možnostech studia jsou na http://www.fel.cvut.cz/vz/izrael.html.

Za obsah odpovídá: