Úřední hodiny pedagogického oddělení v týdnu od 24. do 28. června 2013

Pondělí 24. 6.9,00 - 11,3013,00 - 15,00
Úterý 25. 6.-13,00 - 15,00
Středa 26. 6.9,00 - 11,30
kvůli promocím otevřené jen jedno okénko
13,30 - 15,30
kvůli promocím otevřené jen jedno okénko
Čtvrtek 27. 6. pouze Karlovo náměstí
8,00 - 12,00
pouze Karlovo náměstí
13,00 - 17,00
Pátek 28. 6.SO uzavřeno kvůli zápisům do 1. ročníku bakalářského studia-

Předprázdninové období zápisů studentů vyšších ročníků do zimního semestru skončilo v pátek 21. 6. 2013. Od 23. 6. bylo všem studentům ukončeno odpočítávání lhůty pro potvrzení zápisu; osobní rozvrh vytvořený po 23. červnu se proto po celou dobu prázdnin až do 9. září t.r. nebude rušit.

Od 9. září se všem studentům, kteří nemají dosud potvrzený rozvrh, znovu začne počítat osmidenní lhůta, během níž si musí nechat svůj rozvrh potvrdit na SO.

Úřední hodiny pedagogického oddělení budou v době letních prázdnin od 1. 7. - 25. 8. 2013 každou středu od 9,00 - 11,00 hodin.

Za obsah odpovídá: