Výherce tabletu na akci Vánoce s fyzikou

Nejdůležitější informací z akce Vánoce s fyzikou je jméno výherce 1. ceny, tabletu NEXUS 16GB Asus. Výhercem se stal student Zheng Ci Yu z Ústí n./L.

První ročník akce Vánoce s fyzikou, který organizovala katedra fyziky FEL, a který se uskutečnil v úterý 18. prosince v posluchárně 209 v budově fakulty v Dejvicích, se ve všech směrech vydařil. Značný zájem a hojná účast zejména studentů středních škol, zajímavý program, seznámení účastníků s fakultou - a nakonec i tombola s vánočními dárky.

Pro koho byla akce připravena? Nejen pro středoškolské studenty a jejich učitele, ale i pro další zájemce o fyziku a matematiku. A jak se o akci středoškoláci dozvěděli? Velká většina od svých učitelů, které organizátoři z katedry fyziky FEL s pozvánkou na akci Vánoce s fyzikou obeslali, a dokonce mnohé učitele osobně či telefonicky pozvali. Další nemalá skupina studentů měla informaci z fyzikálních čtvrtků, pořádaných také katedrou fyziky FEL a navštěvovaných právě i středoškoláky. Akce Vánoce s fyzikou byla vlastně vyvrcholením podzimního běhu fyzikálních čtvrtků a zúročila tak jejich popularizační účel.

Ve spolupráci s odd. vnějších vztahů - PR FEL byly Vánoce s fyzikou též propagovány všemi dostupnými informačními kanály, a též zajištěny odměny a dárky do tomboly.

Posluchárna č. 209 v Dejvicích se po 15. hodině zaplnila téměř do posledního místečka. Byli zde studenti z mnoha pražských gymnázií - z gymnázia Ch. Dopplera, Keplerova gymnázia, gymnázia Na Pražačce - a dalších škol se zaměřením na fyziku a matematiku.

Přes dvě stovky návštěvníků se po úvodních slovech zaposlouchaly do přednášky prof. P. Kulhánka "Jaký je náš vesmír aneb vidíme jen 1 %, co je zbytek?".

Po přednášce si mohli studenti a jejich učitelé doslova pohrát s fyzikou na pěti stanovištích: U mionového detetoru viděli, jak často z vesmíru přicházejí těžké elektrony, u supravodičů se mohli pokochat levitujícím magnetem, pomocí sluneční plachetnice mohli putovat sluneční soustavou či na elektrostatickém mostě mohli přepravovat náklad, v laboratořích fyziky plazmatu (prof. S. Pekárek, doc. J. Píchal) se seznámili s plazmatem coby moderním technologickým nástrojem a v laboratoři biofyziky (Dr. V. Fabián) pocítili těsnou vazbu fyziky a současného lékařství.

Dále se též ve společenské místnosti katedry fyziky FEL uskutečnilo setkání s učiteli. Přátelská atmosféra setkání dokládala, že jak pozvání, tak celá akce Vánoce s fyzikou pedagogy potěšily.

Akce byla zakončena malým občerstvením pro všechny zúčastněné a tombolou s vánočními dárky.

Za obsah odpovídá: