Představení kandidátů pro volby do AS ČVUT

Volby probíhají na volby.fel.cvut.cz.

Volit lze i v prohlížečích Internet Explorer 8 i 9.

Akademický senát ČVUT vyhlásil volby do Akademického senátu ČVUT. Termín konání voleb do studentské komory a komory akademických pracovníků AS ČVUT byl akademickým senátem FEL pro volební obvod FEL stanoven na dny 27. a 28. 11. 2013.

Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdržíte na Váš fakultní e-mail. Za volební obvod FEL budou zvoleni 3 akademičtí pracovníci a 2 studenti.

Otázky na kandidáty je možné klást na Diskusním fóru FEL.

Členové dílčí volební komise pro FEL: Lenka Caletková, Ivan Pravda a Jan Švec

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS ČVUT

Akademičtí pracovníci

prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc.
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc.
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D.
RNDr. Petr Olšák

Studenti

Pavel Bakovský
Ing. Matouš Pokorný
Bc. Michal Švácha
Ing. Eva Žáčeková
Za obsah odpovídá: