Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS ČVUT

Akademický senát ČVUT vyhlásil doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu ČVUT. Termín pro odevzdání kandidátek za akademickou obec FEL je pondělí 14. 10. 2013 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL.

Termín konání voleb na FEL byl akademickým senátem FEL stanoven na dny 17. a 18. 10. 2013. Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdrží na fakultní e-mail oprávnění voliči, kterými jsou pro tyto doplňovací volby pouze studenti FEL.

Zvolený student se bude účastnit volby nového rektora ČVUT - více informací.

Členové dílčí volební komise pro FEL: Lenka Caletková, Ivan Pravda a Jan Švec


Formální náležitosti kandidátek do AS ČVUT:

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením studijního programu a ročníku studia, případně pracoviště na FEL + fakultní e-mail.
  2. Další text by měl obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta a heslovitě jeho volební program. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou (ve znění: „Se svou kandidaturou do AS ČVUT souhlasím.“) a vlastnoruční podpis.
  4. Kandidátku je nutné odevzdat do výše uvedeného data sekretariátu děkana FEL v níže uvedené formě:
    1 výtisk s vlastnoručním podpisem
    1 kopie elektronicky (např. na CD nebo DVD), akceptované formáty jsou HTML, PDF nebo DOC
Za obsah odpovídá: