Vyhlášení doplňovacích voleb do studentské komory AS ČVUT

Akademický senát ČVUT vyhlásil doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu ČVUT. Termín konání voleb na FEL byl akademickým senátem FEL stanoven na dny 17. a 18. 10. 2013.

Volby proběhnou elektronickou formou, podrobnější instrukce o volbě obdrží na fakultní e-mail oprávnění voliči, kterými jsou pro tyto doplňovací volby pouze studenti FEL.

Zvolený student se bude účastnit volby nového rektora ČVUT - více informací.

Členové dílčí volební komise pro FEL: Lenka Caletková, Ivan Pravda a Jan Švec

Přihlášené kandidátky/přihlášení kandidáti do AS ČVUT

Ing. Eva Žáčeková - pro formální nedostatky kandidátky vyřazena ze seznamu kandidátů
Za obsah odpovídá: