Představení kandidátů pro doplňovací volby do AS FEL 2013

S informacemi o kandidátech a s jejich programy se můžete seznámit níže.

Klást kandidátům otázky a vést s nimi diskusi můžete na fóru FEL.

Volby proběhnou elektronickou formou v termínu od 16. 4. 2013 0:00 hod do 17. 4. 2013 24:00 hod.

Za volební komisi: J. Novák

Představení kandidátů
Za obsah odpovídá: