Představení kandidátů pro doplňovací volby do AS FEL 2013


Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FEL

Vzhledem k nedostatečnému počtu zvolených senátorů z řad studentů vyhlašuje Volební komise doplňovací volby studentských členů AS FEL. Termín pro odevzdání kandidátek je čtvrtek 4. 4. 2013 do 14.00 na sekretariátu děkana.

Termín konání voleb bude volební komisí zveřejněn současně se zveřejněním kandidátek.

Za volební komisi: J. Novák

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu (nejlépe barevná) fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia (u studentů) nebo pracoviště (u akademických pracovníků), fakultní e-mailová adresa.
  2. Další text by měl obsahovat stručnou charakteristiku kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky je třeba uvést datum podání, explicitní vyjádření souhlasu s kandidaturou (ve znění: "S kandidaturou do AS FEL souhlasím.") a vlastnoruční podpis.
  4. Kandidátku je nutné odevzdat do čtvrtka 4. 4. 2013 do 14.00 na sekretariátu děkana v níže uvedené formě:
    • 1 kopie v písemném vyhotovení s vlastnoručním podpisem
    • 1 kopie elektronicky (např. CD, akceptované formáty jsou html, pdf nebo doc)
Za obsah odpovídá: