Představení kandidátů pro volby do AS FEL 2013

S informacemi o kandidátech a s jejich programy se můžete seznámit níže.

Klást kandidátům otázky a vést s nimi diskusi můžete na fóru FEL.

Volby proběhnou elektronickou formou v termínu od 20. 3. 2013 0:00 hod do 21. 3. 2013 24:00 hod.

Za volební komisi: J. Novák

Za obsah odpovídá: