Učitelé, ocenění děkanem za výborný pedagogický výkon za letní semestr 2015-2016

Děkan fakulty ustanovil komisi, která navrhla učitele k ocenění. Komise vycházela:

  • z návrhů vedoucích kateder
  • z „klasifikace“ učitelů v hodnocení studenty v anketě
  • z komentářů studentů k jednotlivým učitelům a jejich předmětům v anketě

a rovněž přihlédla i k hodnocení kvality studijních materiálů.

Cena děkana byla udělena:

Součástí ocenění jmenovaných pedagogů je i finanční odměna.

7. 12. 2016

prof. Pavel Ripka, děkan


Složení komise:
Doc. J. Jakovenko, proděkan
Doc. I. Jelínek, proděkan
Prof. J. Matas, předseda, proděkan
Ing. Jan Švec, Ph.D., mluvčí pedagogické komise AS FEL

Pozn: Při hodnocení komise vybírala mezi vyučujícími, kteří nebyli v posledních třech letech oceněni.

Za obsah odpovídá: