Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2017/2018

 • Každý učitel se měl možnost do 13. března 2018 vyjádřit se ke slovním komentářům studentů u svých předmětů a mohl sdělit svůj nesouhlas se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jeho osoby (u komentářů, kde byla odkryta identita studentů, se studentské komentáře a reakce učitele zveřejnily vždy). 
  • 368 učitelů zareagovalo 452 komentáři
  • reakce na podněty studentů v Celofakutní otázce budou vyvěšena spolu s hodnocením garantů a vedoucích kateder
 • Do poloviny dubna před předběžnými zápisy do zimního semestru 2018/2019, v souladu s harmonogramem zpracování výsledků ankety, budou zveřejněna vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana fakulty k výsledkům ankety včetně reakce odpovědných pracovníků fakulty na podněty z celofakultní otázku.
 • Vylosovaní studenti za zimní semestr 2017/2018

Výsledky ankety studentů za zimní semestr 2017/2018

 

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Statistika ankety

 • Bylo vyplněno přes 37.86 % anketních lístků pro ukončené předměty a 29 % pro předměty zapsané.
 • Bylo vyplněno 6 276 textových komentářů na 2711  různých anketních lístcích, 745 textových komentářů mělo odkrytou identitou - tyto komentáře s odkrytou identitou pochází od 175 různých studentů.
 • Bylo připraveno 16699 anketních lístků k předmětům. Z toho 12907 anketních lístků se týkalo předmětů, které studenti řádně ukončili. Vyplněno bylo 4846  anketních lístků k předmětům (stav smíšený - k ukončeným i neukončeným předmětům) a 201 anketních lístků bez vztahu k předmětu (fakultní otázky).
 • Byly zveřejněny výsledky bez omezení nejnižšího procenta počtu respondentů u jednotlivých u předmětů - při nízkém počtu může být výpovědní hodnota sdělené informace zkreslující!
Za obsah odpovídá: