Rules Math Project Seminar: Competencies-based methodologies for mathematical training

Tým katedry matematiky FEL vedený prof. Marií Demlovou uspořádal koncem února v rámci Erasmus+ projektu New Rules for Assessing Mathematical Competencies pětidenní mezinárodní seminář Competencies-based methodologies for mathematical training, který se snažil přispět k řešení problému, jak ověřovat získání nejen znalosti matematických postupů, ale i matematických kompetencí.

Příspěvky s náměty typu “Pojďme a začněme přemýšlet, uvažovat, modelovat, reprezentovat, využívat, vše co chcete v matematice a s matematikou dělat a o matematice vědět.” přednesli Bettina Dahl Søndergaard z Aalborg University (Dánsko), Burkhard Alpers z Aalen University (Německo), Daniela Velichová ze Slovak University of Technology, Jarmila Novotná z Univerzity Karlovy a Petr Habala z FEL ČVUT Praha.

Webové stránky akce

 

Za obsah odpovídá: