Mimořádný termín (2. kolo) přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro studium v akademickém roce 2020/2021

Děkan v souladu s Podmínkami pro přijetí do bakalářských programů pro akademický rok 2020/2021 vyhlašuje mimořádný termín přijímacího řízení do studia v bakalářských programech:

Mimořádný termín je určen všem zájemcům o studium na FEL, studentům, co nestačili podat přihlášku v řádném termínu, zájemcům o studium ze zahraničí v češtině, kteří nemohli podat přihlášku do řádného kola včas a všem těm, co mají volbu studia na FEL za svou životní volbu.

Termíny mohou být upraveny v závislosti na aktuálních opatřeních Vlády ČR.

Termín zahájení přijímání přihlášek 18. 5. 2020
Termín ukončení přijímání přihlášek (poslední možnost přihlášku vyplnit, vytisknout, zaplatit a doručit, případně téhož dne odeslat poštou) 23. 8. 2020
Termín přijímací zkoušky do bakalářského studia 1. 9. 2020
Termín zápisu do studia 1. ročníku BS 7. 9. 2020
Termín pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení/nostrifikační doložky, v případě cizinců (kromě Slovenské republiky) také potvrzení o absolvování zkoušky z českého jazyka nejpozději v den zápisu

Průběh přijímacího řízení je určen Směrnicí děkana (mimo terminy přijímacího řízení z odstavce VII., v tomto mimořádném termínu přijímacího řízení platí výše uvedená data).

Detailní informace k přijímací zkoušce najdete na Směrnici děkana

V Praze 15. 5. 2020

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan

Pozn.: Do mimořádného termínu přijímacího řízení (tzv. 2. kola) je nutné podat novou přihlášku bez ohledu na to, zda již byla na FEL v letošním roce přihláška podána. Pokud podáte přihlášku do více programů, písemný test absolvujete pouze jednou a jeho výsledek bude  platný ve všech programech

Doporučujeme:

Cyklus video přednášek/návodů pro přípravu na přijímacím zkouškám z matematiky

Kurz pro přípravu a opakování k přijímací zkoušce z matematiky, srpen 2020

Za obsah odpovídá: