Harmonogram zpracování studentské ankety za zimní semestr 2018/2019

7. 1. 2019 otevření ankety pro úspěšné ukončené předměty
15. 2. 2019 slosování ankety pro úspěšné ukončené předměty (pro vyplněnou anketu do 15. 2. do 18.00)
15. 2. 2019 otevření ankety i pro zapsané předměty
22. 2. 2019 uzavření ankety
25. 2. 2019 učitelé budou vyzvání k návštěvě neveřejné stránky ankety a
  • vložení svých vyjádření ke studentským komentářům týkajících se jejich osoby
  • k případnému nesouhlasu se zveřejněním studentských komentářů týkajících se jejich osoby (implicitně je nastaven souhlas)
25. 2. 2019 zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder bez vyjádření učitelů
11. 3. 2019 ukončení vyjadřování ke studentským komentářům
14. 3. 2019 zaslání privátní (úplné) ankety vedoucím kateder a garantům programů včetně vyjádření učitelů (+ vyžádání odpovědi na celofakultní otázku) s žádostí vedoucím kateder o vyjádření
14. 3. 2019 vyvěšení výsledků ankety včetně komentářů studentů a vyjádření učitelů
25. 3. 2019 ukončení vyjádření vedoucích kateder + odpovědi na celofakultní otázku, výzva garantům o vyjádření
1.  4. 2019 ukončení vyjádření garantů studijních programů
8. 4. 2019 zhodnocení vyjádření vedoucích kateder děkanem
11. 4. 2019 zveřejnění vyjádření vedoucích kateder, garantů programů a děkana
15. 4. 2019 předběžné zápisy do zimního semestru 2019/2020

7. 1. 2019

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan

Za obsah odpovídá: