Anketa hodnocení výuky

Hodnocení výuky je důležitou zpětnou vazbou na všech vysokých školách (VŠ), proto Zákon o VŠ ukládá VŠ provádět pravidelné hodnocení činnosti VŠ a zveřejňovat jeho výsledky. Vnitřním smyslem ankety je získání zpětné vazby pro vyučující a vedení fakulty. Anketa je organizována a řízena z úrovně ČVUT pro všechny fakulty (podrobnější informace).

Anketa za letní semestr 2019/2020

 

Archiv anket

 


Další zdroje informací:

Pokud studentům či učitelům v anketě chybí učitel nebo přebývá role v nějakém předmětu, měli by tuto skutečnost hlásit fakultnímu adminstrátorovi ankety Ing. M. Hlinovskému, PhD. resp. administrátorovi ankety ČVUT Ing. M. Valentovi, PhD. V jakýchkoli jiných problémech s anketou se obracejte na výše uvedené správce.

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.