Výsledky studentské ankety pro předmět A1B13TP1

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.