Výsledky studentské ankety pro předmět A2M32MKS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.