Výsledky studentské ankety pro předmět A4B33SI

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.