Výsledky studentské ankety pro předmět A4B36ACM1

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.