Výsledky studentské ankety pro předmět A4B36ACM3

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.