Výsledky studentské ankety pro předmět A4M31SVP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.