Výsledky studentské ankety pro předmět A7B01PST

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.