Výsledky studentské ankety pro předmět A7B36PJV

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.