Výsledky studentské ankety pro předmět AE0M34DIP

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.