Výsledky studentské ankety pro předmět B4B39HRY

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.