Výsledky studentské ankety pro předmět B6B32SOS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.