Výsledky studentské ankety pro předmět BE2M32DZS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.