Výsledky studentské ankety pro předmět RB35IND

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.