Výsledky studentské ankety pro předmět RM35IND

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.