Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

Výsledky studentské ankety pro předmět XP01KAS

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.