Výsledky studentské ankety pro předmět XP32EKT

Za obsah odpovídá: doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc.